Bæredygtig Betonpris 2013 – HIBE byggeri er nomineret

16.01.2013

Gråt og kedeligt eller fremtidens bæredygtige byggemateriale? Brancheforeningen Dansk Beton inviterer nu alle danskere til at sige, hvad de mener, om en række vidt forskellige betonbyggerier og -anlæg, der alle har det tilfælles, at de har arbejdet bæredygtigt med betonen.

Kompan byggeri i Odense nomineret til Bæredygtig Beton Prisen 2013
tnt arkitekter har som totalrådgiver forestået idéudvikling, projektering og byggeledelse af Kompans nye koncernhovedkvarter, opført i HIBE betonelementer.
Bygningen lever op til nutidens energistandarder, med højisolerede facader, varmeakkumulerende beton, ingen kuldebroer og glas, der både har en høj lystransmittans og en lav G-værdi. Materialerne er i et stort omfang naturmaterialer med lang holdbarhed og stor genanvendelighed.

Derfor er Kompan og HIBE elementer nomineret
Kombinationen af de højisolerede betonelementer, det optimerede materialeforbrug i elementerne og udnyttelsen af betonens plasticitet og konstruktive egenskaber har gjort det muligt at skabe en facade, der giver bygningen en let og helstøbt elegance.

KOMPANs bygning er derfor et meget fint eksempel på, hvordan bæredygtighed er tænkt ind i en facade opbygget af beton. Både når der er tale om miljø, æstetik og social ansvarlighed. Miljømæssigt fordi facaderne har et lavt materialemæssigt ressourceforbrug og høj isoleringsværdi. Æstetisk ved den elegante udformning. Og social ansvarligt ved at facaderne bidrager til en smuk og varieret belyst arbejdsplads.