Fårup fjerner kuldebroerHvis råhuset er bygget så godt, at den færdige bygning opfylder energikravene uden eller med minimalt brug af tekniske installationer, er man nået rigtigt langt i forhold til BR10. Danske producenter af betonelementer arbejder på højtryk i disse tider for at udvikle løsninger med lavt varmetab og uden kuldebroer. En af dem er Fårup Betonindustri A/S, der nu har lanceret en ny type højisolerende betonelementer under navnet Hibe®.

Hibe® er et nyt patenteret element med mere isolering og mindre beton
Den nye type elementer er udviklet og patenteret af Klaus Nielsen Rådgivende ingeniørfirma I/S i Nivå. Fårup Betonindustri og ingeniørfirmaet påpeger, at et optimalt råhus bygget i Hibe sænker vedligeholdelsesudgifterne, da råhusets levetid typisk er 80 år, hvor tekniske installationer som varmepumper og ventilationsanlæg sjældent garanteres en funktionstid på mere end 20 år. Som følge af den lavere vægt og reducerede betonmængde opnås også en CO2-reduktion.
Læs hele artiklen på Byggeplads.dk

Karlslunde Plejecenter
Karlslunde Plejecenter opført i HIBE elementer