Bæredygtighed

Vi bygger til dig – og til generationen efter dig…
Bæredygtighed er et luftigt begreb, som bruges i så mange sammenhænge, at meningen nemt udvandes. Hos HIBE mener vi ikke, at bæredygtighed er et mål i sig selv. Målet og præmissen igennem hele udviklingsprocessen af HIBE råhuset var, at skabe de optimale rammer for fremtidens huse, hvor mennesker kan være og bo, uden at gå på kompromis med deres ønsker og drømme.

Med andre ord, skal bæredygtighed være måden vi fremover udfordrer hvordan vi lever – og bygger – på, til at opnå præcis dét mennesker efterspørger og drømmer om.
Bæredygtighed skal selvfølgelig også være meget konkret! Det skal være konkurrencedygtigt og give vores kunder mest muligt for pengene. Det er et kontinuerligt mål for HIBE at lave tætte, sunde og energieffektive bygninger og vi ligger stor vægt på:

  • at reducere CO2 udledningen under fremstilling, transport, opførsel og i drift.
  • at skabe huse med maksimal levetid.
  • at HIBE huse kan genanvendes ved endt levetid.
  • at give råhuset høj æstetisk værdi.

nordicbuilt_badge_white

HIBE A/S har underskrevet Nordic Built Charter og har dermed forpligtet sig til at overholde de 10 ”bud”, som Nordic Built har opstillet for at samle byggeriet om en bæredygtig fremtid i Norden.

Nordic Built er et politisk initiativ for at fremme bæredygtigt byggeri i Norden, og finansieres af Nordisk Innovation og Nordisk Ministerråd. Grundlaget for initiativet er Nordic Built Charter, et ambitiøst dokument som definerer 10 principper for hvordan vores byggede miljø bør konstrueres i fremtiden.
Hensigten er, at alle relevante aktører på tværs af nordiske grænser og på tværs af hele værdikæden for byggesektoren – forpligter sig til de ti principper for Nordic Built Charter. Kort sagt giver Nordic Built Charter en fragmenteret sektor en platform for samarbejde og giver et fælles sæt grundlæggende nordiske og bæredygtige værdier.

Aktørene er kernen; byggefirmaer, arkitekter, konsulenter, regeringer, offentlige myndigheder, investorer, finansielle institutioner, slutbrugere, energiselskaber, bygherrer.
Vi har alle brug for at arbejde sammen, hvis vi skal nå vores ambitiøse mål.
Læs mere om Nordic built her

Ved Bommen i Gentofte
HIBE bygning Ved Bommen i Gentofte

Vi mener, ligesom Sustania, at bæredygtighed skal gøres meget håndgribeligt, så man nemmere forstår og kan identificere bæredygtige løsninger og produkter.
Læs mere om bæredygtighedsprincipperne og om Sustania

Sustania er en global sammenslutning af internationale partnere for bæredygtige løsninger, som i 2012 har opdateret definitionen bæredygtighed.