Energiklasser

Bygningsreglementet vil fra 2025 kræve, at nye bygninger skal være små energiproducerende enheder, som ved hjælp af vedvarende energikilder helt fjerner en bygning i drifts samlede CO2 udledning. Det er derfor essentielt at nye huse optimeres i forhold til; tæthed, isolering og varmeakkumulering.

Byggeprocessen i HIBE sikrer et meget lavt energiforbrug ved produktion og opførelse af en bygning samt ikke mindst, et ekstremt lavt energiforbrug og vedligehold i hele bygningens levetid. Alt tæller i det samlede CO2 regnskab.
Hvis du vil have Energitjenestens ord for hvorfor du skal bygge lavenergi, kan det læses her

Se herunder eksempler på krav til boligers faldende kWh forbrug.

BR 10 energiramme 2010
Boliger, kollegier, hoteller m.m.:
(52,5 + 1650/opvarmet areal) kWh/m² pr. år
Eksempel: 100 m² : 52,5 + 1650/100 = 69 kWh/m²/år

Kontorer, skoler, institutioner m.m.:
(71,3 + 1650/opvarmet areal) kWh/m² pr. år
Eksempel: 100 m² : 71,3 + 1650/100 = 87,8 kWh/m²/år

BR 15 lavenergiramme 2015
Boliger, kollegier, hoteller m.m.:
(30,0 + 1000/opvarmet areal) kWh/m² pr. år
Eksempel: 100 m² : 30,0 + 1000/100 = 40 kWh/m²/år

Kontorer, skoler, institutioner m.m.:
(41,0 + 1000/opvarmet areal) kWh/m² pr. år
Eksempel: 100 m² : 41,0 + 1000/100 = 51,0 kWh/m²/år

BR 20 lavenergiramme 2020
Boliger, kollegier, hoteller m.m.:
20,0 kWh/m² pr. år
Eksempel: 100 m² = 20,0  kWh/m²/år

Kontorer, skoler, institutioner m.m.:
25,0 kWh/m² pr. år
Eksempel: 100 m² = 25,0 kWh/m²/år

Passivhus PHPP
Passivhus byggeri
15,0 kWh/m² pr. år til rumopvarmning
Eksempel: 100 m² = 15 kWh/m²/år

Se på HIBE byggeri