HIBE´s historie

Hvordan det hele startede
HIBE er udviklet af Klaus Nielsen A/S og er resultatet af direktør og ingeniør Klaus Nielsens nysgerrighed, viden og entreprenørskab.
Læs mere om Klaus Nielsen A/S

Ingeniørfirma Klaus Nielsen A/S starter som et lille enkeltmands firma fra egen adresse i Kokkedal – i huset som Klaus selv tegner og bygger i 1972. Året efter udbryder der krig i Mellemøsten, som bliver starten på knaphed, arbejdsløshed og oliekrise op igennem 70’erne.
Alt var imidlertid ikke negativt. De mørke tider resulterer også i nytænkning, der ikke mindst fører til udvikling af energibesparende teknologier. Man begynder at eksperimentere med alternative energikilder og optimerer tæthed og isolering i huse.

En idérig ingeniør med en plan
Byggebranchen forstår snart, at fremtiden er inden for superisolerede konstruktioner. Lavenergi skal på det tidspunkt være i lette konstruktioner og de første højisolerede huse bliver opført i primært træ. I løbet af få år står det klart for Klaus Nielsen, at lavenergi som trækonstruktion, er på bekostning af indeklimaet.
Over 40% af alt højisolerende træbyggeri der blev opført, havde store problemer med skimmelsvamp og råd.
For at få bugt med diverse svampeangreb på trækonstruktionerne, bliver de uønskede svampespore bekæmpet med kemikalier som bl.a. Rodalon. Det fjerner problemerne, men ender i stedet med at forårsage nye uheldige situationer i de nye lavenergi boliger. Giftige kemiske dampe fra skimmel bekæmpelsen, skaber nye indeklima problemer og er direkte sundhedsskadeligt for husets beboere.

Klaus Nielsen får idéen til en forretning, som specialiserer sig i skimmel bekæmpelse uden brug af kemikalier. I stedet udvikler Klaus Nielsen en bekæmpelsesmetode som udelukkende anvender tørdamp og dermed ingen kemikalier, som senere kan give miljøproblemer. Metoden fjerner effektivt både svampesporer og rester af skimmelsvamp vækst.
Læs mere om micro clean®-metoden

Klaus Nielsen

Forebyggelse fremfor blot en kur
Bekæmpelse er som bekendt en kur og fjerner kun problemet på det pågældende sted. Klaus ønsker helt at forebygge muligheden for skimmelsvamp i bygningskonstruktioner og iværksætter en ny innovativ udviklingsproces for at udvikle en ny type lavenergi konstruktion.

Klaus Nielsen A/S har en omfattende viden om bl.a beton og har igennem mange år arbejdet på netop at forbedre og optimere konstruktionen i huse – bl.a. af hensyn til tæthed, isolering og indeklima. Klaus vil med udgangspunkt i sin omfattende viden og erfaring med beton, forbedre alle dele af byggeprocessen inden for lavenergi byggeri.

Vejen fra idé til virkelighed er lang og belagt med mange tekniske udfordringer for at udvikle den optimale lavenergi konstruktion, som lever op til både bygningsreglementet og Klaus’ egne krav.
I 2009 bliver HIBE A/S etableret og i 2010 står første HIBE byggeri færdigt på Strandvejen i Kokkedal – resten kan du læse om her på hjemmesiden.
Læs mere om de tekniske detaljer i HIBE elementet