HIBE elementer

Læs om alle de specifikke informationer og specifikationer på HIBE elementer herunder

HIBE element fakta

TYPE A - HIBE element med mineralulds facadepuds

TYPE A – HIBE element med mineralulds facadepuds.

TYPE B – HIBE element med 30 mm. fiberbetonplade bag facadepuds

TYPE B – HIBE element med 30 mm. fiberbetonplade bag facadepuds.

Ydervæg af betonelementer med isolering – afsluttes med strukturpuds

 • Ydervæg af præfabrikerede elementer af beton med polystyren og mineraluld, afsluttet med strukturpuds (TYPE A)
 • Ydervæg af præfabrikerede elementer af beton med polystyren med 30 mm. fiberbetonplade bag facadepuds (TYPE B)
  Fiberbetonpladen er feltopdelt for at optage termiske bevægelser.
 • Bagplade er 60 mm grå beton 30 MPa, passiv miljøklasse med integreret søjle-/bjælkekonstruktion med isolering af polystyren kl. 31 og 30 mm mineraluld kl. 37, tykkelse i alt 375 mm som HIBE.
 • Elementerne leveres med armeringsnet i bagplade samt montagebolte og – inserts.
 • Elementerne monteres med armering i fuger, afstives med montagestøtter og understøbes med ekspanderende beton, 0/4 mm.
 • Randzonerne pudses med grundpuds over en glasfiberstrimmel.
 • Facaden pudses med strukturpuds.

Elementerne fremstilles i mål efter opgave med indbyggede false elementer ved vinduer og døre.
Linjetab 0 W/mK.

Betonbagpladen fremstilles i 60 mm. (BS60, 80 mm. ved BS120)
Polystyrenisoleringen er afhængig af bygherrers ønsker til U-værdi.

U-værdi: 0,18 – 0,08 W/m2K.
Brandklasse: REI 60 A2-s1, d0 (BS-60).
Levetid: 80 – 100 år.
Årlig vedligehold: 1 %.

HIBE borchure facade elementer

Download folder om HIBE Højisolerede betonelementer

HIBE betonelement mock up

HIBE element mock up

 HIBE betonelement transporteres på kranbil Transport af HIBE elementer
HIBE elementer præfabrikeres på fabrik og bliver leveret direkte til byggepladsen.
Fordi elementerne er slanke og lette, kan kranbilen tage flere elementer af gangen og du minimerer derfor transporten og sparer ressourcer.
 kranarbejde_thumb Montage af HIBE elementer
HIBE elementer kommer færdige fra fabrikken med grundpuds og mangler kun at få lukket fuger og påføres den afsluttende finish puds på byggepladsen.

Det kan du gøre fra en lift og sparer derved tid og udgifter ved at undgå opsætning af kostbart stillads.

 HIBE element maksimale produktionsmål Maksimale produktionsmål
Principielt er det maksimale mål svarende til hvad der kan ligge på en kranbil.

Produktionsmæssigt er det maksimale mål:
L x H: 8,4 x 3,5.
L x H: 4,1 x 7,5 (vende element).

 HIBE element maksimale produktionsmål
 11A_thumb Maksimale størrelser – vinduer/døre
Vinduesfeltets størrelser:

Bærende facade: op til 3,6 m.
Ikke bærende facade: op til 6,0 m.

HIBE U-værdier og totale tykkelser
HIBE elementer med polystyren Graphite. HIBE elementer med PUR isolering
U-værdier = 0,18 Tykkelse 300 mm U-værdier = 0,12 Tykkelse 300 mm
U-værdier = 0,16 Tykkelse 320 mm U-værdier = 0,11 Tykkelse 330 mm
U-værdier = 0,12 Tykkelse 370 mm U-værdier = 0,09 Tykkelse 350 mm
U-værdier = 0,10 Tykkelse 420 mm U-værdier = 0,08 Tykkelse 400 mm
U-værdier = 0,09 Tykkelse 470 mm    
Beregningsmæssigt linjetab ved vinduer og døre: 0,0 W/mK

HIBE element tæthed

tæthed i HIBE element
 1. Elementkanterne lukkes med pudsning med glasfibernet, efter montage på byggepladsen
 2. HIBE elementet kan leveres med eller uden færdigmonteret sålbænk. Elementet er klar til montering af vindue eller dør, som også kan monteres på fabrikken med kontrollerede to-trins fuger.
 3. Elementet er selv-forskallende ved udstøbning af dækfugen.
 4. Fortandet – armeret side efter altforskalling.
Tæthedsplan i HIBE element Tæthedsplan ved fals element

HIBE elementerne er udført med en armeret bagplade og støbte armerede samlinger der giver en unik tæthed.
Lysningen er udført vindtæt og forbinder bagvæggens tæthedsplan med vinduer og døre’s tætte fuger.

Utætheder i en bygnings konstruktion
©Teknologisk Institut
Tæthed
Mange oplever, at det er sværere at holde varmen, når det blæser. Årsagen er hovedsagelig utætheder og deraf følgende træk.
Følgende faktorer medvirker typisk til træk og deraf følgende varmetab:

 • Utætte vindues- og dørrammer.
 • Utætte karme.
 • Utæthed mellem loft og væg.
 • Utæt loft- og skunklem.
 • Utætheder mellem gulv og væg.
 • Skunk.
 • Etageadskillelse.
 • Ventiler.
 • Emhætte.

Tæthed i en bygnings klimaskærm er altafgørende for et bygnings energiforbrug. Siden 2006 har der eksisteret håndfaste krav for nyt byggeri mht. at opfylde tæthedskrav for at reducere luftutætheder i klimaskærmen og dermed reducere energiforbruget.

Måling af luftskifte gennem utætheder i klimaskærmen.
Måling skal ifølge BR (bygningsreglementet) foretages efter standarden DS/EN 13829

Prøvningsmetode med tryk skabes af ventilator.
Luftskifte gennem utætheder kan bestemmes ved måling med blowerdoor testen.

Blowerdoor test Blowerdoor test med under- og overtryk
Tæthedsprøvning af byggeri i Vallø ved Stevns.

Lejlighed på 90 m2

Afprøvningen af bygningens termiske ydeevne er udført i henhold til DS/EN 13829.
BR10 foreskriver, at luftskiftet igennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa.

RESULTAT:
0,32 l/s pr. m2

Samlingsdetaljer
 Lodret snit af ikke-bærende facadeelement og dæk Armerede støbte samlinger
Armerede støbte samlinger som giver maksimal tæthed.

Lodret snit af ikke-bærende facadeelement og dæk.

Lodret snit af bærende facade element og dæk Lodret snit af bærende facadeelement og dæk.
Vandret snit af samling ved skillevæg Vandret snit af samling ved skillevæg.
Vandret snit af facade samling Vandret snit af facade samling.
Vindtætningsplan Vindtætningsplan
Vandret snit ved falseelement – gælder for både døre og vinduer.
HIBE U-værdier og totale tykkelser
HIBE elementer med polystyren Graphite. HIBE elementer med PUR isolering
U-værdier = 0,18 Tykkelse 300 mm U-værdier = 0,12 Tykkelse 300 mm
U-værdier = 0,16 Tykkelse 320 mm U-værdier = 0,11 Tykkelse 330 mm
U-værdier = 0,12 Tykkelse 370 mm U-værdier = 0,09 Tykkelse 350 mm
U-værdier = 0,10 Tykkelse 420 mm U-værdier = 0,08 Tykkelse 400 mm
U-værdier = 0,09 Tykkelse 470 mm    
Beregningsmæssigt linjetab ved vinduer og døre: 0,0 W/mK

HIBE element isolering

HIBE element "grafithe" HIBE element med Graphite polystyren isolering

Lambda-værdi 0,038
Lambda værdi 0,031

Lavt varmetab
Måske markedets laveste energiklasse?
En af styrkerne ved vores betonelementer er, at de kan leveres i en hvilken energiklasse, der efterspørges.
Med den særlige konstruktion kan vi endda præsentere en af markedets laveste u-værdier.

HIBE element "PUR" HIBE element med “PUR” isolering
Lambda-værdi 0,032
Lambda værdi 0,023
 Den bærende konstruktion Den bærende betonkonstruktion
Mock up af HIBE element Mock up
False element og murstenskaller

Specialfremstillet false med et beregningsmæssigt linietab ved døre og vinduer på 0,0 W/m/K0

Temperaturfordeling i HIBE element

Temperaturfordeling
Isotermer i etagekryds

Udetemperatur – 120C
Indetemperatur + 200C

Den bærende betonkonstruktion er overalt +200CDet vil sige:

– Ingen kuldebroer
– Maksimal varmeakkumulering

Lodret og vandret snit i false element
Lodret og vandret snit i false element
Lodret og vandret snit i false element

Vinduesplacering i vinduesfals
Vindue kan placeres frit i forhold til facadeflugten.
Lodret og vandret snit i false element
Vinduesplacering i vinduesfals
Element med vindue i karnap
HIBE U-værdier og totale tykkelser
HIBE elementer med polystyren Graphite. HIBE elementer med PUR isolering
U-værdier = 0,18 Tykkelse 300 mm U-værdier = 0,12 Tykkelse 300 mm
U-værdier = 0,16 Tykkelse 320 mm U-værdier = 0,11 Tykkelse 330 mm
U-værdier = 0,12 Tykkelse 370 mm U-værdier = 0,09 Tykkelse 350 mm
U-værdier = 0,10 Tykkelse 420 mm U-værdier = 0,08 Tykkelse 400 mm
U-værdier = 0,09 Tykkelse 470 mm    
Beregningsmæssigt linjetab ved vinduer og døre: 0,0 W/mK

HIBE element varmeakkumulering

Bagvæg i beton HIBE elementets bærende konstruktion
Betonbagvæggen bag isoleringen bevirker at huset får fuld varmeakkumulering, som ved traditionelt tungt byggeri.

 

Varmeakkumulering i HIBE elementet. Energibesparende idet opvarmnings- og nedkølingsbehovet er væsentligt reduceret
Betonbygninger har en god varmeakkumuleringsevne
Det betyder, at der sker en udjævning af rumtemperaturen over hele døgnet, så der ikke er høje temperatursvingninger.

Det gør det lettere at holde en betonbygning kølig om sommeren og lettere at holde bygningen varm om vinteren.
I begge tilfælde betyder det, at der bruges mindre energi på at regulere en betonbygnings indendørstemperatur.

HIBE råhus fordele


HIBE – råhus fordele

Download som PDF  pdfIcon

 

Slanke og kompakte elementer – du opnår flere indvendige kvadratmeter i bygningen.

Lavt varmetab – bygninger uden kuldebroer og med ekstremt lave U-værdier.

Høj tæthed – med støbte armerede betonsamlinger = blowerdoor test på 0,32 l/s pr. m2.

Lav egenvægt – med fuld varmeakkumulation som i almindeligt tung betonbyggeri.

Uorganiske materialer – beton er et uorganisk materiale og bidrager ikke til råd og svamp.

Kort byggetid – elementerne støbes på fabrik og leveres direkte til byggepladsen, hvor et hus kan  ”lukkes” på få dage.

Mindre brug af beton – betyder hurtigere udtørring og du kommer således hurtigere i gang med de indvendige installationer.

Lave transportomkostninger – de lette elementer betyder flere elementer pr. transport.

Æstetisk frihed – ingen grimme elementsamlinger eller designmæssige begrænsninger som i traditionel elementbyggeri.

Enkelt og skalerbart – grundpudsede elementer i den størrelse og udformning du ønsker, er opskriften på HIBEs enkelte og skalerbare byggekoncept.

CO2 besparende – både ved produktion, transport og når bygningen er i drift.

Bæredygtigt – det kræver en holistisk tankegang at bygge bæredygtigt. HIBE har de miljømæssige, økonomiske, designmæssige og byggetekniske fordele til at bygge ansvarlige boliger og arbejdsplader, hvor kommende generationer får optimale betingelser for at være og bo.

Konkurrencedygtig prisniveau – samme prisniveau som gammeldags sandwichelementer.

40 års erfaring – HIBE er udviklet med udgangspunkt i 40 års erfaring og med henblik på at retænke kendte teknologier. Derfor er der ingen oplæring i nye konstruktionsmetoder.